موسسه علمی مشاوره پژوهشی هلپ تز کار خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز نمود . در ابتدا تخصص تیم دکتری ما بر روی رشته های علوم انسانی از جمله ادبیات ، حقوق ، مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و … بود . اما با گذشت زمان و فراهم آمدن شرایط و درخواست های بی شمار در رشته های فنی و مهندسی از جمله مکانیک ، برق ، کامپیوتر ، عمران و … و در رشته های تجربی از جمله پزشکی ، داروسیازی ، پرستاری ، مامایی و … بر آن شدیم تا تیم مشاوره خود را کامل کنیم و هکم اکنون خدا را شاکریم که در ۹۹% رشته های دانشگاهی توان ارائه خدمات مشاوره به صورت کاملا تخصصی و خرفی ای را دارا می باشیم . همچنین تا کنون حدود ۱۲۲ مقاله isi معتبر و تخصصی در ژورنالهای روز و معتبر به چاپ رسانیده ایم .
شعار ما همراهی شما از ارائه موضوع تا ایرادات جلسه دفاع می باشد

انجام پایان نامه